Bodhi Australian Shepard Mounted Print Board- Ready to Hang